Lister Petter

distribútor v Poľsku VIRTUTE MARIS

Blog

Koktejl na Britskom veľvyslanectve

S veľkým potešením zástupcovia Virtute Maris využili pozvanie na britské veľvyslanectvo na stretnutie spojené s kokteilom pri príležitosti návštevy britskej misie. Nadviazalo sa veľa sľubných kontaktov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie testov výfukových emisií a spoluprácu spoločnosti Virtute Maris v tejto súvislosti. Dúfame, že toto je prvý krok k objaveniu sa nových produktov v našej ponuke.


Návšteva továrne Lister Petter v Hardwicku

Počas pobytu vo Veľkej Británii sme spolu so zástupcom nášho obchodného partnera mali možnosť navštíviť výrobnú linku motorov Lister Petter. Postupne, od skladu náhradných dielov až po miesto, kde sa testujú hotové výrobky, sme spoznali špecifiká produktu. Návšteva výrobnej linky, kde sa väčšina práce stále vykonáva ručne, je vždy zaujímavou skúsenosťou. Profesionálny prístup a zmysel pre detail jasne odlišujú produkt vyrobený vo Veľkej Británii a ukazujú jeho vysokú kvalitu.


Čerpadlá na ťažbu zlata

Veľká dávka motorov Lister Petter Gamma pripravená na odoslanie austrálskemu distribútorovi Welling & Crossley. Motory Lister Petter sa dokonale hodia na povrchovú ťažbu zlata. V náročných podmienkach a pri vysokých teplotách sa používajú iba spoľahlivé motory.


Zavlažovanie a dodávka vody v Afrike

Nedostatok vody zostáva v afrických krajinách prioritnou otázkou. V zložitých podmienkach, kde sa vyrovnávame s vysokými dennými teplotnými rozdielmi a maximálnou prašnosťou, je opodstatnená iba jednoduchá a spoľahlivá konštrukcia. Motory Lister Petter bežia vo vodných čerpadlách pre obyvateľstvo aj zavlažovanie polí a fungujú bezchybne 20,30 a viac rokov.


Dodávka čerpadiel na Filipíny

Dodávka ôsmich púmp na Filipíny vyvinutých v spolupráci so spoločnosťou Sykes. Čerpadlá používajú spoľahlivý, vzduchom chladený motor TR3.